Tekniska museet

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 14 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
12
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 ADB-tekniken och den allmänna försäkringen : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 12 februari 2008
O ARK / Od
2008Book or leaflet 2 av 2
 Dagligvaruhandelns datorisering före 1985 : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 20 oktober 2008
Q / Q ARK
2009Book or leaflet 2 av 2
 Datacentralerna för högre utbildning och forskning : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 27 mars 2008
Ep / Ep ARK
2008Book or leaflet 2 av 2
 Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet. 1, En översikt : transkript av ett vittnesseminarium vid Svenska läkaresällskapet i Stockholm den 17 februari 2006
Puo ARK / V ARK
2008Book or leaflet 2 av 2
 Datorisering av medicinsk laboratorieverksamhet. 2, Massanalyser och hälsokontroller : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 20 september 2006
V ARK
2008Book or leaflet 2 av 2
 De viktigaste drivkrafterna för att utnyttja IT inom försäkringsbranschen mellan 1960-1985 : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 28 november 2007
Puo / Puo ARK
2008Book or leaflet 2 av 2
 Föreställningar om informationssamhället under 1980-talets första hälft : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 27 maj 2008
B ARK / Bv
2009Book or leaflet 1 av 1
 LEO: databehandling och operativ ledning inom försvaret, 1972-89 : transkript av ett vittnesseminarium vid Högkvarteret i Stockholm den 15 januari 2008
S ARK
2008Book or leaflet 2 av 2
 NIBS: utvecklingen av Näckens informationsbehandlingssystem, 1966-82 : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 14 januari 2008
S ARK
2008Book or leaflet 2 av 2
 Statskontoret : transkript av ett vittnesseminarium vid Tekniska museet i Stockholm den 5 februari 2008
O ARK / Od
2008Book or leaflet 2 av 2