Tekniska museet

   
Your basket is empty
select
select
select
Reset choices
Print page Your search resulted in 16 hits
  TitleYearMat. 
Data pager
Data pager
12
Hits per page:
PageSizeComboBox
select
 Svenska teknologföreningen 1861-1936 : biografier
1937Book or leaflet 0 av 0
 Svenska teknologföreningen 1861-1936. D. 1, Födelseåren 1811-1884
ARK 205 H2 / ARK 205 H3 / Lm
1937Book or leaflet 3 av 3
 Svenska teknologföreningen 1861-1936. D. 2, Födelseåren 1885-1914 : jämte bihang: förteckning över personer utexaminerade från Teknologiska institutet och Tekniska högskolan 1827-1935
ARK 205 H2 / ARK 205 H3 / Lm
1937Book or leaflet 3 av 3
 1861 : teknikhistorisk rapsodi till Svenska Teknologföreningens hundraårsjubileum 1961
Althin, Torsten, 1897-1982
P:k ARK
1961Book or leaflet 2 av 2
 Utlåtande från de av Svenska teknologföreningens avdelning för elektroteknik utsedda särskilda kommitterade rörande den av särskilda inom jordbruksdepartementet tillkallade sakkunniga verkställda utredningen beträffande de elektriska distributionsföretagen å landsbygden ekonomiska svårigheter och möjligheterna för deras avhjälpande
Pc ARK Box
1925Book or leaflet 1 av 1
 Utredningar verkställda för Svenska teknologföreningens avdelnings för elektroteknik kraftledningskommitté
Nordell, Torsten
Pc ARK Box
1924Book or leaflet 1 av 1
 Förnyadt yttrande öfver K. Vattenfallskommitténs betänkande : afgifvet till [Svenska teknologföreningen], andra sektionen
P.08 ARK BOX
1905Book or leaflet 1 av 1
 Christopher Polhem : Minnesskrift
Lz Polhem REF / Lz Polhem, Christopher ARK / Lz Polhem, Christopher REF
1911Book or leaflet 2 av 3
 Elektrifiering av Sveriges landsbygd : föredrag hållna under elektrifieringskursen i Stockholm den 27-30 nov. 1918
Pcb ARK
1919Book or leaflet 1 av 1
 Förslag (n:o 2) till vissa beteckningar, benämningar och definitioner inom kraftverksindustrien : meddelande vid Svenska teknologföreningens avdelning för elektrotekniks sammanträde d. 17 november 1922
Hässler, Charles
Pc ARK BOX
1922Book or leaflet 1 av 1